Jaká je lepší koncepce větrání – centrální či decentrální? – 1. část

Větrání domácnosti

Můžeme si vybrat mezi centrálním, decentrálním větráním nebo jejich kombinaci – semicentrální větrání. Posledně zmiňovaná koncepce větrání využívá výhody obou řešení větrání a používá se třeba pro vícepodlažní pasivní objekty.

Centrální větrání

Tento typ větrání obsahuje větrací jednotku, která má rekuperaci pro celý objekt či pro jeho jednu ucelenou část. Je vhodný pro menší objekty, rodinné domky.  Do místností vedou rozvody pro odtah či přívod vzduchu. Často je systém doplněn o teplovzdušné vytápění, a tak jsou pokryty všechny potřeby tepla na topení. Větrací jednotka se instaluje s ohledem na optimální umístění rozvodů či s ohledem na jejich délku.

Cirkulační teplovzdušné větrání a vytápění

Je to systém, jenž zajistí zároveň primární cirkulační vytápění i větrání jak obytných částí objektu, tak i sekundární oddělené odvětrání prostoru kuchyně a sociálních příslušenství. V tomto systému odpadní vzduch nevyjde ven, nýbrž se filtruje, ohřívá a cirkuluje místnostmi, a tak dojde k dalšímu zmenšení tepelných ztrát větráním.

Nárazové větrání

Nárazové větrání můžeme nastavit nebo se spíná daným impulzem, který dostane z koupelny, kuchyně nebo záchodu. Můžeme jej využít také v domech, které mají větší tepelnou ztrátu než pasivní domy (tedy nízkoenergetické domky). Cirkulační vzduch neprojde výměníkem a můžeme tak distribuovat a dohřát i větší část vzduchu. Pokud dojde k větším tepelným ztrátám, pak se zvýší objem větraného a ohřívaného vzduchu a zároveň rychlosti proudění vzduchu (ale dojde ke zvýšení hlučnosti, prašnosti a rychlosti proudění vzduchu).

Je vhodným řešením při vysoušení vzduchu v zimě. A to hlavně při vytápění domu tehdy, kdy zde nejsou přítomni jeho obyvatelé. Lze si zvolit několik režimů – přetlakový (užívaný v létě), běžný rovnotlaký a další.

Jeho nevýhodou je to, že se nedá regulovat teplota pro jednotlivé místnosti domu, ale teplota se centrálně upraví podle referenčního místa, takže je stejná pro celý dům.

Decentrální větrání

Tato koncepce větrání odvětrává jednotlivými místnostmi samostatnými malými větracími jednotkami, takže je vhodná zvláště u menších prostor, které jsou vytápěny jinak než teplovzdušně – může jít o panelové domy, kanceláře, rekonstrukce a jiné. Velkou výhodu mají v tom, že se dají regulovat a obsahují jednoduché vedení (je zde malý počet a také délka rozvodů).

A tak každou místnost či jednotku můžeme odvětrávat zvlášť s nerovnoměrně nastaveným množstvím odtahu a také přívodu vzduchu, a tak zajistíme dobré a funkční příčné provětrání místností v domě. Decentrální jednotky jsou na rozdíl od centrálních jednotek daleko menší a je zde také méně rozvodů, které jsou také kratší, a tak se dají jednoduše umístit do prostoru.

autor úvodního obrázku: VIUDeepBay

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.