Jaká je lepší koncepce větrání – centrální či decentrální? – 2. část

Ventilace v zime

Semicentrální větrání
Tento způsob koncepce větrání přináší výhody obou předchozích představených způsobů větrání. Je velmi vhodný pro využití u vícepodlažních domů, například panelových domů, kde je obtížné regulovat centrální řešení kvůli délce jeho rozvodu, a také rozdílům větraného vzduchu.

Kdybychom do takových objektů zavedli decentrální řešení, bylo by to zase velmi drahé. Proto se jeví jako kompromis to, že užijeme centrální rekuperační výměník, který využijí všechny jednotky, jež jsou spojeny do decentrální větrací jednotky, která je zapojená v systému.

Centrálně se tedy řeší předehřátí a také rekuperace. Centrální ventilátor se užívá pro přívod a odtah vzduchu, a tak se vyrovná tlaková nerovnováha systému. Pro jednotlivé části domu jsou užity decentrální jednotky, které jsou vybaveny pouze ventilátorem nebo dohřevem vzduchu (pokud máme teplovzdušné vytápění).

Když má bytová jednotka i potřebu ohřevu teplé vody, pak se jeví jako dobré spojení větracích jednotek s tepelným čerpadlem (který má výkon od 1,5-2 kW). Větrací jednotky užívají odpadní vzduch a také předehřev díky zemnímu výměníku. Teplo se ukládá do zásobníku o objemu asi 200 litrů. Každá bytová jednotka má svůj vlastní topný registr a spotřebu energie, a tak je také zjednodušený odpočet spotřeby tepla.  Také údržba systému, výměna filtrů a možné opravy jsou snadnější než u výše zmiňovaných způsobů větrání.

Výběr jednotky a její navržení

Specialista je ten, kdo by měl vybrat jednotku a také její navržení, protože se jedná asi o nejvíce důležitou funkci domu a také o spokojenost a komfort jeho obyvatel, a to bychom neměli podcenit.

Autor úvodního obrázku: Matty Ring

V případě, že nebudou dodrženy navržené zásady, může dojít ke zhoršení kvality vzduchu a také k potencionálnímu nepohodlí. Dříve byl například problém s výběrem malých jednotek, které měly větrat místnost s objemem vzduchu do 60 m3/h. Nebyl problém ve ventilátorech, ale v jejich ovládání. V současné době ale jsou k mání i ventilátory pro malé byty, a tak také ony jdou vybavit decentrálními jednotkami.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.