Tepelná čerpadla jsou ideální možností, jak vytápět

Tepelné čerpadlo


Řada lidí si nejenom u nových domů, ale i u rekonstrukcí těch stávajících často láme hlavu nad tím, jak co nejefektivněji a samozřejmě nejlevněji vytápět. V tomto ohledu jsou jednou z nejlepších voleb tepelná čerpadla, jelikož pracují doslova na dokonalém principu. Dokážou totiž využívat teplo z jiného zdroje, a to poté předávat dále, a použít ho tak k samotnému vytápění. Na trhu existuje několik typů tepelných čerpadel, které se liší podle toho, odkud dané teplo čerpají. Mezi ty nejznámější patří rozhodně typ vzduch – voda, kdy se teplo čerpá právě z venkovního vzduchu, nebo typ voda – voda, či typ země – voda, kdy je však třeba hlubinný vrt. Nejčastěji se tak používá právě první jmenované.

Výhodou tepelných čerpadel je jistě jejich vysoká účinnost a nízké náklady. S tím samozřejmě souvisí i jeho samotná návratnost. Ačkoliv se totiž jedná o značnější investici, u novostavby se návratnost investice odhaduje na 3 – 5 let, u starších staveb od 6 let výše. Po tomto přelomovém období je už samotné tepelné čerpadlo za všech okolností výhodnější.

Často je v souvislosti s tepelnými čerpadly využíván takzvaný pojem, známý jako účinnost. Právě od té se odvíjí jeho efektivita. Na rozdíl od jiných možností však využívá energii, která je k dostání zcela zdarma. Na svůj provoz tak potřebuje pouze elektrickou energii, čímž je jeho účinnost velmi vysoká. Například čerpadlo vzduch – voda využije 75% energie ze slunečních paprsků, a pouze 25 % tvoří elektrická energie určená k jeho pohonu.

Mimo to nenabízí komfort pouze v zimním období, kdy samozřejmě perfektně vytopí veškeré prostory. V letním období totiž dokáže fungovat na opačném principu, a to jako dokonalá klimatizační jednotka, kdy dokáže interiér příjemně ochladit. A to aniž by museli být nutné jeho jakékoliv úpravy. Místo okolního tepla totiž využívá právě chladu. Podívejte se na nabídku tepelných čerpadel Remko.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.