Protipožární vrata a požární uzávěry

Na ochranu před požárem se musí myslet již při projekci objektů, a to všech druhů soukromé i podnikatelské nebo společenské sféry. Jedním z prvků, které jsou dnes s úspěchem používané, jsou požární uzávěry a protipožární vrata. Nesmíme je ale zaměňovat s vraty jakými jsou rychloběžná vrata, která mohou mít protipožární účinek v tom, že rychlým uzavřením můžeme zamezit přístupu vzduchu k požářišti.
Pokračovat ve čtení „Protipožární vrata a požární uzávěry“