Protipožární vrata a požární uzávěry

Protipožární vrata

Na ochranu před požárem se musí myslet již při projekci objektů, a to všech druhů soukromé i podnikatelské nebo společenské sféry. Jedním z prvků, které jsou dnes s úspěchem používané, jsou požární uzávěry a protipožární vrata. Nesmíme je ale zaměňovat s vraty jakými jsou rychloběžná vrata, která mohou mít protipožární účinek v tom, že rychlým uzavřením můžeme zamezit přístupu vzduchu k požářišti.

Když se nebudeme zabývat tím, že se mnohde vyskytuje pojem požární vrata a nemyslí se na vrata v požárních zbrojnicích, měla by tato vrata sloužit tomu, že se v době požáru oheň přes ně nerozšíří nebo se alespoň znatelně zpomalí. Na protipožární vrata existují samozřejmě normy, ale ty nejsou našim tématem.

Protipožárních vrat najdeme na našem trhu mnoho druhů z různých materiálů. Většina vrat buď vůbec nebrání pohybu v době klidu, jsou tedy otevřená, a zavřou se jen v případě požáru. Najdeme však i vrata, která jsou uzavřená a mohou rozdělovat určité výrobní celky a současně tvoří i protipožární ochranu.

Druhy protipožárních vrat

Jedna z možností jsou protipožární vrata posuvná, stejně jako výsuvná, tedy s pohybem, resp. umístěním nad vstupním otvorem. Často se v průmyslových objektech používají k těmto účelům i rolovací vrata, resp. s možností méně častého průjezdu nebo průchodu. Pokud nelze ani jedna variant použít, nabízí se ještě možnost sekčních vrat, která jsou složená s vodorovných lamel.

Požární uzávěry se využívají v prostorách, kde je zvýšené nebezpečí požáru a je proto uzavřít prostory na požární úseky.
Uzávěry pak brání rychlému šíření požáru. K tomu slouží protipožární dělící konstrukce, což jsou většinou protipožární stropy, střešní konstrukce a vnitřní, ale o obvodové či štítové protipožární stěny. Také zde najdeme několik možností materiálů, třeba textilní. Ty mohou být stejně jako rolovací mříže umístěny nad vchody nebo vjezdy, kdy hovoříme o vertikálních protipožárních uzávěrech. Obdobně se využívají prostorově nenáročné horizontální textilní uzávěry.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.