Izolace podlah

Izolace podlah

Jednou z hlavních myšlenek již při projekci domu by měla být izolace podlah. Jenže neexistuje jednotné řešení, protože záleží na mnoho okolnostech a je si nutno přiznat, že případné chyby se po dokončení stavby těžko napravují. Izolovat podlahu znamená proti vlhkosti, vodě, proti radonu a proti tepelným ztrátám.

Největším problémem je nejspodnější podlaha a může být i pod úrovní země, tedy v suterénu, ve sklepě. Pokud se rozhodneme pro budování sklepa a ne jen ke stavbě na základové desce, zvednou se nám samozřejmě náklady, ale získáme tím jiné významné výhody, například možnost uskladnění potravin a izolaci horní stavby proti vodě, chladu a průniku radonu a také zde ve sklepě máme možnost vedení a následné údržby, rekonstrukce různých rozvodů apod.

Velkým problémem je vysoká hladina spodní vody, protože ta hrozí nejen zaplavením prostor, ale i také zničením stěn, protože vytváří neustálý tlak zvenčí. Stavbu lze chránit před tímto nepříznivým působením vody buď nepřímo nebo přímo. Nepřímo to znamená vyloučením trvalý účinku podzemní vody tím, že posuneme základové spáry nad úroveň hladiny spodní vody, případně zcela vynecháním podzemních podlaží. Dále je vhodné použít nějaký systémem drenáží po celém obvodu domu, což je vhodné v případě, že kolem jsou nepropustné zeminy a svahy.

Materiál na základy

Pokud chceme izolovat stavbu přímo, použijeme odolný materiál na základy a i na zdivo pod úrovní terénu nebo dodatečně vyrobíme ochrannou vrstvu vodotěsnou omítkou. Při rekonstrukcích využíváme vzduchové vrstvy. Zdivo se dá vysušit i elektroosmózou a dalšími způsoby.

Podlahu proti suterénu, který je řádně zaizolován, stejně tak proti kvalitní základové desce, budeme izolovat jen proti úniku tepla. To je již mnohem snazší, v současnosti je nejčastěji používaná tepelná a kročejová izolace polystyren (EPS), za kterým následuje minerální vata, občas se také používají i polyuretanové desky (PUR).

Jakou izolaci ale použijeme, na to má vliv vícero skutečností, jako jsou třeba plánované zatížení podlahové konstrukce, výška tepelné izolace, kvalita podkladu, tedy jeho rovinnost a rovnost. A konečně si můžeme říci, jako jsou hlavní výhody dobré izolace – jde o významnou úsporu energie a tím nákladů na vytápění, rychlejší návratnost vložené investice a podlaha se rychleji vyhřeje, protože teplo jde tzv. směrem nejmenšího odporu.

Autor úvodního obrázku: matt hutchinson

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.