Neprůvzdušnost a zkouška kvality – 3. část

Dalším prvkem je členitost stavby. Expozice stavby má vliv na množství vyměněného vzduchu v domu, který uchází netěsnostmi, a s tímto jsou spojené i tepelné ztráty. Tím, že jsme zvolili různou členitost domu, zajistíme budově i různý tlak větru. Je dobré dům umístit na závětrné místo, či sem dát větrolamy, pokud je dům postaven na návětrné straně. Ideální je jednoduchý tvar domu, který postrádá složité detaily (tím jsou eliminovány i potencionální netěsnosti).
Pokračovat ve čtení „Neprůvzdušnost a zkouška kvality – 3. část“

Neprůvzdušnost a zkouška kvality – 1. část

Když jsme zrealizovali nový projekt, měl by být vzduchotěsný, a to je jeden ze základních prvků pasivních domů. Nemáme tak spáry a netěsnosti, které jsou tak časté ve starších domcích i novostavbách. Naopak je nahradíme větracím systémem, který má vysoce účinnou rekuperaci. Pasivní domek si nemůžete postavit sami, je na něj třeba hledat v řadách profesionálních firem. Pokud budete chtít za každou cenu šetřit a budete nedbalí, způsobíte tak víc škody než užitku, protože z domu budou unikat velké tepelné ztráty, bude se zde kondenzovat vlhkost v konstrukci a potom dojde ke snížení životnosti stavby.
Pokračovat ve čtení „Neprůvzdušnost a zkouška kvality – 1. část“

Izolace podlah

Jednou z hlavních myšlenek již při projekci domu by měla být izolace podlah. Jenže neexistuje jednotné řešení, protože záleží na mnoho okolnostech a je si nutno přiznat, že případné chyby se po dokončení stavby těžko napravují. Izolovat podlahu znamená proti vlhkosti, vodě, proti radonu a proti tepelným ztrátám.
Pokračovat ve čtení „Izolace podlah“