Neprůvzdušnost a zkouška kvality – 3. část

Utěsnění dveří

Dalším prvkem je členitost stavby. Expozice stavby má vliv na množství vyměněného vzduchu v domu, který uchází netěsnostmi, a s tímto jsou spojené i tepelné ztráty. Tím, že jsme zvolili různou členitost domu, zajistíme budově i různý tlak větru. Je dobré dům umístit na závětrné místo, či sem dát větrolamy, pokud je dům postaven na návětrné straně. Ideální je jednoduchý tvar domu, který postrádá složité detaily (tím jsou eliminovány i potencionální netěsnosti).

Kde se nejvíce vyskytují netěsnosti a proč tam jsou?

Už v době plánování může dojít k zanedbání neprůvzdušnosti či se v průběhu stavby nemusí dodržet doporučené postupy, lepící materiály nebo nemusí dojít ke správné koordinaci jednotlivých profesí. Zejména střecha a obvodová zeď může být kritickým místem, ale taky detaily u trámů a vazníků, v místě napojení vnitřních zdí na obvodovou část domu, základy a místa, kde se napojují obvodové zdi a podlahy. Za problematická můžeme považovat i místa kanalizace, přípojky zemního registru, stavební otvory, prostupy vedení, vzduchotechniky atd.

Vhodné materiály, které slouží jako vzduchotěsnící vrstva

Pokud máme masivní stavby, tak funkci vzduchotěsnící vrstvy plní vnitřní omítka (která na sobě nesmí mít praskliny) a musí být provedená spojitě na všech obvodových stěnách. Také stropy musí být omítnuté, pokud jsou monolitické, jsou napojené na obvodové zdi. Je potřeba zajistit, aby došlo k dokonalému utěsnění vedení instalací. Když máme vnitřní zděnou konstrukci bez omítky, tak vzduchotěsnou vrstvu dáváme mezi interiérové zdivo a druhou vrstvu.
Pokud máme dřevostavbu, tak je vzduchotěsnost zajištěna díky konstrukčním deskám na bázi dřeva – OSB čili dřevoštěpkové desky, plastové folie či MDF (dřevovláknité tvrdé).

Je lepší deska nebo folie?

Nabízí se otázka, zda využít desky nebo folie. Častěji se užívají desky. A jejich výhodou je spojení vzduchotěsnící schopnosti a zároveň zavětrování konstrukce. Folie jsou méně odolné proti propíchnutí či proříznutí (mechanickému poškození) a musí se napojovat na podložených místech. Tato vrstva se dává na vnitřní stranu konstrukce za instalačním prostorem.

Utěsněním dveří a oken je nutno věnovat velkou pozornost. Místa připojování jsou velmi kritická, neboť mají malou tloušťku, ale klademe na ně stejně požadavky jako na jiné obvodové konstrukce. A proto je nesmírně důležitý výběr materiálů, dobrá projektová dokumentace a skladba materiálů.
Utěsnění PUR pěnou nestačí, protože má otevřenou buněčnou strukturu a navíc je nasákavá a není po expandování ani tvarově přizpůsobivá.

Autor úvodního obrázku: Cristiano Betta

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.