Neprůvzdušnost a zkouška kvality – 1. část

Když jsme zrealizovali nový projekt, měl by být vzduchotěsný, a to je jeden ze základních prvků pasivních domů. Nemáme tak spáry a netěsnosti, které jsou tak časté ve starších domcích i novostavbách. Naopak je nahradíme větracím systémem, který má vysoce účinnou rekuperaci. Pasivní domek si nemůžete postavit sami, je na něj třeba hledat v řadách profesionálních firem. Pokud budete chtít za každou cenu šetřit a budete nedbalí, způsobíte tak víc škody než užitku, protože z domu budou unikat velké tepelné ztráty, bude se zde kondenzovat vlhkost v konstrukci a potom dojde ke snížení životnosti stavby.
Pokračovat ve čtení „Neprůvzdušnost a zkouška kvality – 1. část“

Prosklení aneb solární energie není všechno – 1. část

Sklo je jedna z veličin, které jsou pro pasivní domy nesmírně důležité, jeho výběr, vlastnosti zasklení, vzduchová mezera, distanční rámečky, typ používaných skel, zabudování a vzduchová mezera hrají jednu z klíčových rolí při projektu a samotné realizaci pasivních budov. Proto bychom neměli brát prosklení objektu na lehkou váhu, ale nejprve si prostudovat všechny důležité informace.
Pokračovat ve čtení „Prosklení aneb solární energie není všechno – 1. část“

Jaká použít v pasivním domě okna?

Průvzdušnost funkčních spár určuje, nakolik těsné je připojení rámu okna ke zdi, ten je pro budovy, ve kterých je užito nucené větrání skoro desetkrát přísnější než pro objekty s přirozeným větráním. Tak je nasnadě, že dobré utěsnění má velký vliv na to, aby došlo k omezení tepelných ztrát, ale je to nezbytné i pro fungování větracího systému (nedojde tak k odsávání vzduchu spárami dveří či oken). Pro to, abychom dosáhli nízké průvzdušnosti spáry, se užívají třístupňové těsnicí systémy – vnější, středové a vnitřní těsnění. Vnitřní fólie zajišťuje vzduchotěsnost a parotěsnost (tam, kde dojde ke styku rámu okna, se kvůli zvukové i tepelné izolaci ještě použije pěna). Vnější fólie zabraňují průniku dešťové vody do spár a zároveň se zachová paroproustnost. Pokud je spára nedostatečně utěsněná, dojde opět ke zvyšování vlhkostního a tepelného toku a zase se setkáváme s plesnivěním stěn, rámů oken i parapetů. Také dochází ke snížení životnosti materiálů a konstrukcí.
Pokračovat ve čtení „Jaká použít v pasivním domě okna?“

Tepelně-technické vlastnosti výplní oken v pasivních domech

Pokud se bavíme o pasivních domech, pak jsou okna brána i z hlediska tepelně-technických vlastností a zároveň mají velký efekt na úplnou energetickou bilanci domu.
Pokračovat ve čtení „Tepelně-technické vlastnosti výplní oken v pasivních domech“

Okna a dveře obecně a v pasivních domech – 1. část

Výplně otvorů ve stavbách, tedy okna a dveře, mají v místnostech několik funkcí. Jedna z nich je osvětlovací, další z nich je důležitá pro vytvoření výrazu a atmosféry či nějakého pocitu, který v nás prostor zanechává. To, že do místností vpouštíme dost světla, je velmi důležité pro to, abychom vytvořili příjemné a také zdravé prostředí jak rodinného domu, tak kanceláře či školky. Velmi důležitý je podle architektů také optický kontakt s přírodou, proto jsou velmi vhodná francouzská okna na terasu, která vede na dvůr nebo na zahradu.
Pokračovat ve čtení „Okna a dveře obecně a v pasivních domech – 1. část“