Tepelně-technické vlastnosti výplní oken v pasivních domech

Pokud se bavíme o pasivních domech, pak jsou okna brána i z hlediska tepelně-technických vlastností a zároveň mají velký efekt na úplnou energetickou bilanci domu.

Takže podle čeho vybírat? Nejmarkantnějším parametrem je součinitel prostupu tepla U (dříve označován jako k). Ten, kdo okna vyrobí, by měl uvádět hodnotu pro celé okno, kam se počítá zasklení i rám. Tento parametr je stále zpřísňován a co se hodnoty pro pasivní dům týká, má být ještě daleko nižší (v pasivních domech, které mají klimatické podmínky platné pro střední Evropu, je to 0,8 W/(m².K).
Pozor, kvalitní okno není dáno jen kvalitním zasklením, ale také kvalitním rámem a také způsobem, jakým je sklo do rámu uloženo. Rámy mají zpravidla horší parametry, a tak jsou lepší velká okna, kde je podíl rámu co nejmenší vzhledem k ploše okna. Taky bychom do pasivních domů měli volit okna jednoduchá, a ne dělená. Když okno nakloním, například jako je tomu u střešních oken, dojde ke zhoršení součinitele prostupu tepla, a to alespoň o deset procent (což je na pasivní domy velmi mnoho).

Jaký vliv má osazení okna?

Způsob, jakým zabudováváme okno do stěny, je velmi důležitý. U běžných domů je rám zakotven v úrovni zdiva, a tak dojde k velkému zhoršení parametru součinitele prostupu tepla. Proč? Protože tam vznikne tepelný most, jenž způsobí zvětšený tepelný tok a není výjimkou, že v těchto místech vzniká plíseň.

Izotermy spojují místa, které mají v konstrukci stejnou teplotu. Když jsou čáry hustější, tak rychle klesá či stoupá teplota. Pokud okno špatně osadíme, vznikne extrémní zhuštění izoterm, a tak se vytvoří tepelný most.

Jaká je teplota na vnitřním povrchu

Vnitřní teplota na povrchu materiálu neboli dotyková teplota je parametr, který souvisí se součinitelem prostupu tepla. Způsobuje jak pocit chladu, tak pocit tepla. Kritická místa s nejnižší teplotou bývají ta, kde dojde ke styku zasklení a rámu okna. Okna mají o dost vyšší teplotu, a tak se docílí tepelné pohody také v sousedství velké prosklené plochy.

Pasivní domky musí vpustit do domu co nejvíce sluneční energie, a tak sluneční záření pokrývá část potřeby tepla na vytápění objektu. Sluneční teplo se tedy neodrazí, ale pronikne do vnitřních částí domu. Propustnost sluneční energie by měla převyšovat padesát procent.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.