Jaká použít v pasivním domě okna?

Dřevěné okno

Průvzdušnost funkčních spár určuje, nakolik těsné je připojení rámu okna ke zdi, ten je pro budovy, ve kterých je užito nucené větrání skoro desetkrát přísnější než pro objekty s přirozeným větráním. Tak je nasnadě, že dobré utěsnění má velký vliv na to, aby došlo k omezení tepelných ztrát, ale je to nezbytné i pro fungování větracího systému (nedojde tak k odsávání vzduchu spárami dveří či oken). Pro to, abychom dosáhli nízké průvzdušnosti spáry, se užívají třístupňové těsnicí systémy – vnější, středové a vnitřní těsnění. Vnitřní fólie zajišťuje vzduchotěsnost a parotěsnost (tam, kde dojde ke styku rámu okna, se kvůli zvukové i tepelné izolaci ještě použije pěna). Vnější fólie zabraňují průniku dešťové vody do spár a zároveň se zachová paroproustnost. Pokud je spára nedostatečně utěsněná, dojde opět ke zvyšování vlhkostního a tepelného toku a zase se setkáváme s plesnivěním stěn, rámů oken i parapetů. Také dochází ke snížení životnosti materiálů a konstrukcí.

Jaké jsou typy oken?

Podle toho, jaké volíme okno, můžeme rozdělovat na:
– jednoduché okno – jde o dnes zastaralý typ, který disponuje jednou skleněnou tabulí. Z hlediska tepelně-izolačních parametrů je velmi nekvalitní, a tak se od jeho používání ustupuje.

– dvojité okno nebo taky špaletové okno se používá již hodně dlouho a setkáme se s ním hlavně u rekonstrukcí starších objektů. Je tvořen ze dvou jednoduchých oken, která jsou propojena fošnovou zárubní, a tak tvoří jedno okno. Ta nejlepší dvojitá okna se mohou použít i pro pasivní domy, ale musíme počítat s vyššími náklady.
– zdvojené sklo je přechodem mezi dvojitým oknem a jednoduchým oknem s izolačním zasklením. Toto okno je složeno ze dvou sešroubovaných částí, a efekt je podobný, jako je tomu u dvojitého okna. Často se používá u panelových domů.
– jednoduché okno s izolačním dvojsklem či trojsklem je v dnešní době nejčastější okno a vyrábí z různých materiálů. Tato okna jsou vhodná pro pasivní domy a jako takové je uvádějí i sami výrobci. Mezera mezi skly je zaplněna argonem, kryptonem – tedy inertními (netečnými) plyny.
– otvíravá či neotvíravá okna – Z vlastní zkušenosti dokážeme vypozorovat, že některá okna otevíráme často, jiná skoro nikdy, a tak pokud užijeme v takových místnostech neotvíravá okna (můžeme tím snížit náklady na jedno okno až o čtyřicet procent)

Autor úvodního obrázku: Emilia113

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.