Zateplujete? Pozor na jedovatý radon

1280px-Rodinné_domy_v_Jiráskově_ulici_Slavkov_u_Brna

Rozhodli jste se pro zateplení vašeho domu? Dejte si pozor na jedovatý radon. Mnoha majitelů starších domů dnes přistupuje k rekonstrukci, při níž dochází k zateplení domu. To může mít za následek zvýšení koncentrace škodlivin, včetně nebezpečného radonu. Kvůli rekonstrukci se může tento plyn dostat do domácnosti a tím trvale poškodit vaše zdraví.

Zateplení domu a výměna oken

Pozitivem zateplení domu a výměny oken je snížení tepelných ztrát i nákladů na vytápění, což je aktivně podporováno také státem v podobě různých dotací. Právě dokonalé utěsnění domu snižuje výměnu vzduchu v domě a to má za následek vyšší kumulaci radonu uvnitř interiéru.

Majitelé nových oken by se měli zaměřit na intenzitu větrání. Pokud uživatelé domu nevyváží těsnost nových oken zvýšením intenzity větrání, mohou si přivodit vážné zdravotní komplikace. Při rekonstrukci je dobré nechat si přeměřit koncentraci radonu ve vašem domě.

Existují tři potenciální zdroje radonu v budovách:

  • Půdní vzduch pronikající do objektu z podloží – Jedná se o nejvýznamnější zdroj radonu v budovách. Průnik radonu do budov umožňují zejména lokální poruchy – netěsnosti kolem prostupu instalačních vedení, trhliny a praskliny v podlahách, apod.
  • Použité stavební materiály – Ve většině případů se jedná o stavební materiály použité u starších staveb. V současné době podléhají všechny vyráběné a dodávané stavební materiály přísné kontrole.
  • Dodávaná voda – Jedná o zdroj nejméně významný. Navíc, zdroje podzemní vody pro hromadné zásobování v současnosti podléhají dozoru Státního úřadu pro jadernou bezpečnost.

Co je to radon?

Rado je radioaktivní plyn, který se vzlínáním ze země dostává do staveb, kde se následně hromadí a váže na částečky prachy. Tento jedovatý plyn se přeměňuje na další radioaktivní prvky, například izotopy polonia, olova a bizmutu, které se při vdechování zachycují v dýchacích cestách a ozařují je. Důsledkem tohoto ozáření je zvýšené riziko rakoviny plic.

Radon vzniká postupnou přeměnou uranu, jenž je v různých množstvích přítomen ve většině materiálů zemské kůry. Česká republika patří v globálním měřítku k lokalitám s nejvyšší koncentrací uranových rud v geologickém podloží. Z tohoto důvodu najdeme na území České republiky rozsáhlá území se zvýšeným výskytem vyvěrajícího radonu.

Studio WHO navíc ukázala, že jde o druhou nejčastější příčinu vzniku rakoviny plic, ihned po kouření. V České republice na ni zemře až 900 lidí ročně. Hlavním problémem je, že radon není vidět ani cítit. Jde o plyn, který vzniká pod zemí přeměnou uranu a na vzduchu se poté rozptýlí.

Vápno_Hlavice_rodinný_dům_II

Měření radonu

Nejlepší způsob, jak zjisti, zdali se i u vás doma nachází zvýšené množství radonu, je pozvat si odborníky a nechat si radon přeměřit. K tomu, aby bylo měření radonu uznáno stavebním úřadem, musí být provedeno firmou, která má povolení Státního úřadu pro jadernou bezpečnost. Toto povolení zaručuje, že je měření prováděno příslušnými přístroji, schváleným postupem a výsledky měření jsou správně interpretovány.

Obsah radonu ve stavbách se měří dozimetry. Jedná se o radiometr pracující na principu změn látky v něm obsazené. Výše radonu je udávána v Becquerelech na metr krychlový – Bq/m3.

  • Hodnoty do 200 Bq/m3 – normální hodnoty
  • Hodnoty do 1000 Bq/m3 – u těchto hodnot je třeba zvážit sanaci
  • Hodnoty nad 1000 Bq/m3 – zvýšené hodnoty u nich je sanace nutná

Pokud měření na vašem pozemku nebo uvnitř rodinného domu nedopadlo dobře, pak doporučujeme protiradonová opatření, která zamezí pronikání radonu do vašeho bydlení.

Za informace děkujeme společnosti RADON STAV s.r.o. – měření radonu Plzeň

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.