Proč jsou tepelná čerpadla tak oblíbená? Tady jsou hlavní důvody

Říkáte si, že současné nadšení z tepelných čerpadel pomine? Kdepak! Poptávka po tepelných čerpadlech v Evropě roste od roku 2013, tj. období velmi nízkých cen tradičních energetických komodit. Současný zvýšený zájem je jen pokračováním dlouhotrvajícího trendu. Ptáte se, proč jsou tepelná čerpadla tak oblíbená? Na tuto otázku se vám podaří zodpovědět níže uvedené řádky.

Dlouhá životnost

Tepelná čerpadla dokáží sloužit spolehlivě svým  majitelům i více než 20 let, je však třeba:

 • disponovat kvalitním tepelným čerpadlem,
 • zajistit tepelnému čerpadlu kvalitní instalaci,
 • dopřát tepelnému čerpadlu pravidelné servisní prohlídky.

V České republice dokonce ještě dnes najdeme v provozu tepelná čerpadla instalovaná v 90. letech minulého století.

Dlouhodobě nízké náklady na energie

Tepelná čerpadla byla i v době historicky podprůměrných cen energetických komodit, tj. plyn, uhlí, dřeva apod. nejúspornějším zdrojem tepla a teplé vody. Zatímco u energetických komodit pozorujeme strmý růst cen a obavy z dostupnosti, majitelé tepelných čerpadel zůstávají v klidu, protože palivo pro tepelná čerpadla v podobě geotermální energie či venkovního vzduchu mají zajištěno v neomezeném množství a zdarma.

I pokud by ceny energetických komodit klesly pod úrovně z roku 2019, tepelná čerpadla by stále byla nejúspornějším zdrojem tepla.

Starosti se skladováním paliva

Jak již bylo naznačeno výše, tepelná čerpadla využívají k výrobě tepla venkovní vzduch a geotermální energii, které si sama odebírají ze svého okolí, tj. není nutné jim tyto komodity skladovat či do tepelných čerpadel přikládat.

Přívětivost politiků

Tepelná čerpadla využívající ke svému provozu elektřinu z obnovitelných zdrojů jsou zdrojem 100 % čistého tepla a teplé vody. Provoz tepelných čerpadel nezatěžuje okolí. I z těchto důvodů nelze v dohledné budoucnosti očekávat zákaz či omezování používání tepelných čerpadel. Právě naopak, na pořízení tepelného čerpadla lze získat dotaci tak, jak se politici v jednotlivých zemích Evropy snaží o jejich nejrychlejší a nejmasivnější rozšíření.

Zdroj obrázku: Rajarajan Kannan / Shutterstock.com

Vyplatí se tepelná čerpadla i když klesnou ceny plynu, elektřiny apod.?

Tepelná čerpadla byla i v době nízkých cen energetických komodit nejúspornějším zdrojem tepla, konkrétně se jednalo o jednotky země/voda. Jejich pozici tak neohrozí ani případný pokles cen zemního plynu, uhlí, dřeva, elektřiny apod. Neplatí však univerzálně, že tepelné čerpadlo zaručuje nižší náklady na teplo při zachování stabilních dodávek bez ohledu na povětrnostní podmínky. Aby vám nový zdroj tepla a teplé vody dělal radost, je třeba najít prodejce, který:

 1. Má ve svém portfolio více typů tepelných čerpadel, tj. je schopen poskytnout objektivně vhodné doporučení ve vztahu ke kupovanému typu tepelného čerpadla.
 2. Nabízí tepelná čerpadla s vysokým topným faktorem, přičemž topný faktor čerpadla ověřil nezávislý zkušební ústav.
 3. Jež je schopen kromě prodeje zajistit i instalaci, uvedení do provozu a následný servis.

 Zkušení servisní technici se shodují v tom, že na ekonomiku provozu má zhruba stejný podíl kvalita (topný faktor) tepelného čerpadla i kvalita instalace a následného servisu.

Porovnání „od stolu“ přináší rizika

S ohledem na výše uvedené nestačí „od stolu“ porovnat popisky tepelných čerpadel na internetových stránkách, ale také se zajímat o:

 • pravdivost uváděných informací,
 • přidanou hodnotu jednotlivých prodejců ve vztahu k instalaci, uvedení do provozu a následný servis.

Pouze v takovém případě maximalizujete pravděpodobnost toho, že:

 1. Vaše náklady na teplo a teplou vodu výrazně klesnou.
 2. Budete mít dostatek tepla a teplé vody bez ohledu na aktuální povětrnostní podmínky.
 3. Tepelné čerpadlo vás nebude rušit nadměrným hlukem.
 4. Tepelné čerpadlo nebude trpět častými poruchami způsobujícími kratší životnost.

Více typů na výběr tepelných čerpadel najdete na internetových stránkách https://www.abeceda-cerpadel.cz/

Zdroj obrázku: klikkipetra / Shutterstock.com

Tepelné čerpadlo zajistí vašemu domu levné vytápění a ohřev vody

V posledních letech se klade stále větší důraz na ekologii. Šetrnost k životnímu prostředí je patrná při výstavbě nových rodinných domů, ty většinou již spadají do nízkoenergetické třídy. Napomáhají k tomu nejrůznější moderní systémy a technologie. Jedním z účinných opatření, jak snížit spotřebu energií a zajistit menší zátěž životního prostředí, je využití tepelného čerpadla.

Hlavní výhody tepelných čerpadel

Spotřeba elektřiny a plynu je zejména ve starších objektech značně vysoká a nákladná, představuje tudíž pro mnoho majitelů dosti velký problém. Tepelná čerpadla pro rodinné domy dokážou tuto spotřebu výrazně omezit, čímž snížíte celkové náklady na provoz domácnosti.

Tepelné čerpadlo je moderním zařízením, které má vysokou účinnost. Hlavní předností je fakt, že je jeho zdrojem tepla energie z okolí. Existují přitom tři základní druhy čerpadel dle toho, odkud si onu energii berou. Rozlišují se tedy tepelná čerpadla vzduch/voda, země/voda a voda/voda.

Asi nejvíce využívanými zařízeními v rodinných domech jsou tepelná čerpadla vzduch/voda, jež si většinu energie pro vytápění objektu či ohřev vody berou z okolního vzduchu. Ten samozřejmě nic nestojí, takže vytápění domu je velmi levnou záležitostí. Přitom mají tepelná čerpadla pro rodinné domy skutečně mimořádnou účinnost. Zatímco má například kotel na tuhá paliva účinnost, tedy využití vstupní energie, pouze kolem 0,75, u tepelného čerpadla se může pohybovat až na hodnotě 4,7, což platí hlavně pro zařízení země/voda, které získává energii z plochy pozemku, případně z hlubinného vrtu.

Tepelná čerpadla jsou sama o sobě ekologickými systémy. Při jejich fungování nevznikají žádné plyny a látky s obsahem CO2, tudíž přispívají ke zlepšení ovzduší a obecně životního prostředí.

Pořízení tepelného čerpadla nemusí být nedostupnou záležitostí

Je pravdou, že investice do tepelných čerpadel něco stojí. Dají se však využít různé podpůrné dotační programy, díky nimž se vám výrazně sníží náklady při pořízení systému, a to až o desítky procent.

Průmyslová tepelná čerpadla

Na trhu jsou k dostání nejen zařízení pro rodinné domy, chaty a chalupy, využívají se rovněž výkonnější tepelná čerpadla pro průmysl, která nacházejí stále větší uplatnění ve firmách po celém Česku, což je jedině dobře, neboť jsou to právě průmyslové podniky, jež stále patří k největším znečišťovatelům životního prostředí.

Špičková tepelná čerpadla pro rodinné domy a průmysl dodává společnost MasterTherm. Kompletní informace o jejích produktech naleznete na webových stránkách mastertherm.cz.