Kdy je čas si koupit nový telefon?

Chytré mobilní telefony patří mezi ty nejrozšířenější. Není se ani čemu divit. Mají totiž ohromné množství funkcí, díky čemuž je možné je využívat nejen k telefonování. Ale i právě proto je k jejich výměně nutné přistoupit mnohem častěji než v případě tlačítkové klasiky.

Konec podpory výrobce

Nejzazší termín, kdy už je dobré přemýšlet o novém telefonu, je ohlášený konec podpory pro ten stávající. Všechny moderní smartphony mají operační systém, díky kterému jsou vůbec v chodu. A ten je potřeba neustále aktualizovat.

Jakmile takováto podpora ze strany výrobce ustane, začne telefon hodně zastarávat. Mobilní telefony s obstarožním softwarem jsou obvykle pomalejší a nejdou na nich spustit všechny dosavadní aplikace. Někdy se nejedná o velký problém, nicméně mnoho lidí chytré mobily má i k jiným věcem než volání. Ti pak už musí sáhnout po novém přístroji.

Výkon už nestačí

Mobilní telefony mají celou řadu podobností s dnešními počítači. Také jsou tvořeny hlavně různými čipy.

Nejnovější verze, zvláště ty vyšší kategorie, díky takovémuto hardwaru dokáží rozjet víceméně každou hru zcela plynule. Hry se však časem stávají náročnější, což se samozřejmě odráží na jejich plynulosti. Kdysi super rychlý přístroj tak nemusí po pár letech stačit.

Lidé, kteří vůbec nehrají, nemají pochopitelně potřebu se touto problematikou příliš zaobírat. Na druhou stranu existují desítky a stovky milionů jedinců, pro které je tento druh zábavy vlastní. A právě ti většinou mění své smartphony asi nejčastěji.

Poškozený fotoaparát

Fotoaparát na telefonu je pro někoho zbytečný doplněk, pro jiného naprostá nutnost. Lidé, kteří rádi fotí, ho berou jako důležitou součást smartphonu. Je tedy jen logické, že v případě poškození čočky foťáku je tento problém nutné řešit.

Někdy stačí oprava, nicméně většinou se takováto nepříjemnost musí řešit koupí nového stroje.

Proč jsou tepelná čerpadla tak oblíbená? Tady jsou hlavní důvody

Říkáte si, že současné nadšení z tepelných čerpadel pomine? Kdepak! Poptávka po tepelných čerpadlech v Evropě roste od roku 2013, tj. období velmi nízkých cen tradičních energetických komodit. Současný zvýšený zájem je jen pokračováním dlouhotrvajícího trendu. Ptáte se, proč jsou tepelná čerpadla tak oblíbená? Na tuto otázku se vám podaří zodpovědět níže uvedené řádky.

Dlouhá životnost

Tepelná čerpadla dokáží sloužit spolehlivě svým  majitelům i více než 20 let, je však třeba:

  • disponovat kvalitním tepelným čerpadlem,
  • zajistit tepelnému čerpadlu kvalitní instalaci,
  • dopřát tepelnému čerpadlu pravidelné servisní prohlídky.

V České republice dokonce ještě dnes najdeme v provozu tepelná čerpadla instalovaná v 90. letech minulého století.

Dlouhodobě nízké náklady na energie

Tepelná čerpadla byla i v době historicky podprůměrných cen energetických komodit, tj. plynu, uhlí, dřeva apod. nejúspornějším zdrojem tepla a teplé vody. Zatímco u energetických komodit pozorujeme strmý růst cen a obavy z dostupnosti, majitelé tepelných čerpadel zůstávají v klidu, protože palivo pro tepelná čerpadla v podobě geotermální energie či venkovního vzduchu mají zajištěno v neomezeném množství a zdarma.

I pokud by ceny energetických komodit klesly pod úrovně z roku 2019, tepelná čerpadla by stále byla nejúspornějším zdrojem tepla.

Starosti se skladováním paliva

Jak již bylo naznačeno výše, tepelná čerpadla využívají k výrobě tepla venkovní vzduch a geotermální energii, které si sama odebírají ze svého okolí, tj. není nutné jim tyto komodity skladovat či do tepelných čerpadel přikládat.

Přívětivost politiků

Tepelná čerpadla využívající ke svému provozu elektřinu z obnovitelných zdrojů jsou zdrojem 100 % čistého tepla a teplé vody. Provoz tepelných čerpadel nezatěžuje okolí. I z těchto důvodů nelze v dohledné budoucnosti očekávat zákaz či omezování používání tepelných čerpadel. Právě naopak, na pořízení tepelného čerpadla lze získat dotaci tak, jak se politici v jednotlivých zemích Evropy snaží o jejich nejrychlejší a nejmasivnější rozšíření.

Zdroj obrázku: Rajarajan Kannan / Shutterstock.com

Levné teplo a teplá voda pro firmy? Spolehlivě je doručí toto tepelné čerpadlo

Průmyslové tepelné čerpadlo HELIOTERM SOLID M oceňuje odborná veřejnost v západní Evropě i České republice, kde jako jediný obnovitelný zdroj získalo ocenění TZB EXPO. Čím je toto tepelné čerpadlo tak výjimečné, to se dozvíte na níže uvedených řádcích.

HELIOTERM SOLID M je průmyslové tepelné čerpadlo původem z Rakouska, kde spolehlivě dodává teplo ve městech i horských oblastech. Často jej najdete u objektů, které si nemohou dovolit výpadky dodávek levného tepla a teplé vody, tj. hotely, penziony, kongresové sály, sportoviště, školy apod.

Toto tepelné čerpadlo v porovnání s konkurencí vyniká velmi nízkými provozními náklady s průměrný ročním topným faktorem 5,2. V kaskádním zapojení s jedním regulátorem lze s HELIOTERM SOLID M dosáhnout topného výkonu 600 kW.

Dále, díky patentovaným spirálovým kompresorům je HELIOTERM SOLID M vysoce spolehlivým a bezúdržbovým zdrojem tepla, přičemž jeho výkon neklesá výrazně ani při poklesu venkovních teplot pod bod mrazu. Zatímco u běžných průmyslových tepelných čerpadel klesá výkon při poklesu venkovních teplot na -10 °C o cca 25 %, v případě HELIOTERM SOLID M se jedná o pokles o 10 %. Stejně tak, HELIOTERM SOLID M je jedním z mála průmyslových tepelných čerpadel vzduch/voda dostupné v České republice, které je schopno fungovat při venkovních teplotách -25 °C, vyžaduje přitom výrazně menší dotopový kotel.

Technické parametry tepelného čerpadla HELIOTERM SOLID

Připraveno na kontakt s lidmi

Tepelné čerpadlo HELIOTERM SOLID M je obdivuhodným produktem i pokud jde o kvalitu zpracování venkovní jednotky, která má kompletně zakryté ventilátory  i přípojky. Navíc, tepelné čerpadlo je možné dovybavit bezpečným zakrytím ventilátorů pro případ umístění na místě s vyšší intenzitou pohybu osob, tj. školách, školkách, hotelech apod.

A to není vše!

Výčet výhod na výše uvedených řádcích není kompletní, více informací o HELIOTERM SOLID M najdete na těchto internetových stránkách: https://www.gt-energy.cz/cz/heliotherm-solid-m.

Zdroj obrázku: milezaway / Shutterstock.com

Skeleton vstupuje na polský trh a oznamuje dohodu se společností ZPUE pro oblast udržitelné energie

Společnost Skeleton Technologies podporovaná organizací EIT InnoEnergy a výrobce elektrických rozvaděčů ZPUE uzavřely obchodní dohodu o poskytování řešení pro skladování energie na polském trhu. Skeleton Technologies je globální technologický lídr v oblasti superkapacitorů pro ukládání energie a ZPUE představuje největšího výrobce rozvaděčů vysokého a nízkého napětí v Polsku.

Zástupci obou společností podepsali v polovině května Letter of Intent, podle kterého by měl Skeleton v letech 2023 až 2025 dodávat superkapacitory pro železniční traťová úložiště s ročním výkonem 200 MW. Tyto systémy umožňují zachycovat energii při brzdění vlaku a poskytují energii při zrychlování vlakové soupravy. Skeleton by měl v letech 2023 až 2025 poskytnout také úložiště s výkonem 160 MW pro zajištění stability sítě. Hodnota těchto obchodních příležitostí přesahuje na začátku spolupráce částku 30 mil. EUR.

„Při rozvoji společnosti ZPUE jsme si vždy vybírali partnery, kteří nabízejí nejmodernější a inovativní řešení. To nám umožňuje vyvíjet naše produkty a zvyšovat jejich efektivitu i spolehlivost. Upřímně věřím, že moderní energetika musí zahrnovat také správně nastavenou infrastrukturu pro skladování energie. Spolupráce se Skeleton Technologies tak umožní naší společnosti ještě lépe reagovat na potřeby trhu,“ uvedl při příležitosti podpisu obchodní dohody Michał Wypychewicz, prezident správní rady ZPUE S.A.

Obě společnosti předpokládají v rámci uzavřené spolupráce četné synergie a příležitosti pro další významný růst v nadcházejících letech. K tomu mají přispět odborné zkušenosti společnosti Skeleton pro skladování energie a vedoucí postavení společnosti ZPUE poskytující kompletní služby v oblasti výroby elektrické energie v Polsku. Kromě polského trhu hledají Skeleton a ZPUE další vhodné obchodní příležitosti na trzích v severní Evropě, kde již obě společnosti působí.

„Výkon našich produktů v oblasti skladování energie je bezprecedentní. Skeleton má tedy dobrou výchozí pozici, aby pomohl Polsku splnit jeho klimatické cíle a polským společnostem šetřit energie. Partnerství s polským lídrem ZPUE je pro nás vhodné také z toho důvodu, že naše dvě společnosti sdílejí společné inovativní myšlení a ochotu být vertikálně integrovány. Společně podnikneme další kroky, které povedou k posílení obou společností a zvýšení aktivity společnosti Skeleton na polském trhu,“ doplňuje Tony Moberg, obchodní ředitel Skeleton Technologies.

Polsko prochází důležitou transformací s cílem snížit spotřebu energie, zvýšit energetickou účinnost, zlepšit energetickou nezávislost a dekarbonizovat energetický mix. Bez investic do systémů pro skladování energie nelze tyto cíle a ambice splnit. Ekonomické trendy proto dělají z Polska jeden z nejrychleji rostoucích trhů pro řešení v podobě superkapacitorů Skeleton. Spolupráce mezi oběma společnostmi umožní plně reagovat na potřeby tohoto trhu.

EIT InnoEnergy

EIT InnoEnergy působí v samotném centru energetické transformace a je předním inovačním motorem v oblasti udržitelné energetiky, který přináší technologie a dovednosti potřebné k urychlení zelené dohody a evropských cílů v oblasti dekarbonizace.

EIT InnoEnergy, celosvětově uznávaný jako nejaktivnější investor do udržitelné energie a v roce 2020 jeden z největších investorů do klimatických technologií a technologií pro obnovitelné zdroje energie, podporuje inovace v celé řadě oblastí. Patří mezi ně skladování energie, doprava a mobilita, obnovitelné zdroje a udržitelné budovy a města – využívající svůj důvěryhodný ekosystém 500+ partnerů a 29 akcionářů.

Zhruba 300 společností v portfoliu EIT InnoEnergy je na dobré cestě k tomu, aby do roku 2030 vytvářely tržby 72,8 miliardy EUR a ušetřily 1,1G tun CO2 ročně.

Společnost EIT InnoEnergy, která byla založena v roce 2010 a je podporována Evropským institutem pro inovace a technologie (EIT), má kanceláře po celé Evropě a v americkém Bostonu.

www.innoenergy.com

Drahé energie? Tipy, jak snížit náklady na výrobu stlačeného vzduchu

Účty za stlačený vzduch se ve většině podniků podílejí velkou částí na celkových nákladech. V průmyslu to v extrémních případech může být až 40 %. Drahé energie však v současnosti řešíme všichni, ve všech oblastech. V tomto článku se zaměříme na šetření při provozu vzduchového kompresoru. Není tajemstvím, že mnozí za jeho používání platí zbytečně moc.

Vzduchové kompresory jsou obecně nenasytné a dokáží spotřebovat spoustu elektrické energie. Stlačený vzduch proto není zrovna nejlevnější komoditou a vyplatí se ho vyrábět pouze tolik, kolik pro svůj provoz opravdu potřebujete. Mnozí provozovatelé nevědomky platí desetitisíce až statisíce ročně navíc zcela zbytečně, protože nejsou pečliví, šetřili na nesprávných místech nebo se snažili zařídit si všechno sami, od kompresoru po úpravu vzduchu a rozvody vzduchu k samotným aplikacím bez konzultace se specializovanou firmou přes stlačený vzduch. Proto doporučujeme, investujte trochu svého času a zvyšte své znalosti nebo se poraďte s odborníky. Pak budete schopni odhalit dosavadní neefektivní způsoby provozování, po jejichž odstranění můžete dojít k cenově přijatelnému řešení. Začít můžete třeba s našimi tipy na snížení nákladů na výrobu stlačeného vzduchu.

Nepoužíváte zbytečně velký tlak?

Jednou ze zásadních chyb při provozování kompresoru je používání zbytečně velkého tlaku, třeba jenom kvůli jednomu místu použití. Nemusíte přece nutně používat jenom jeden kompresor. Zkuste se zamyslet nad tím, jestli ono odběrné místo, kde je potřeba vysokého tlaku, nezastoupit dodávkou stlačeného vzduchu od samostatného kompresoru. Další aplikace s potřebou nižšího tlaku, třeba provoz pneumatického nářadí může zaopatřit stávající kompresor. Pamatujte, že velký tlak zároveň klade i vyšší nároky na celou soustavu a všechny její spoje. Nejde tak pouze o energie, ale i o životnost a servisní náklady. Provoz více kompresorů tak nakonec může vyjít levněji než jeden přetížený systém. Ovládáním více kompresorů lze optimalizovat provozní náklady i díky tomu, že vybíráte, který kompresor provozovat podle konkrétního zatížení, a to na základě požadavku průtoku zařízení.

Vyberte vhodnou úpravu vzduchu

Mnoho provozovatelů ve snaze ušetřit opomíjí důležitost systému úpravy vzduchu. Nakoupí zbytečně poddimenzovanou sušičku vzduchu, nekvalitní levné filtry a nepostarají se o správné odstranění kondenzátu, takže vzduchové potrubí pak vypadá jako vodovodní potrubí. Samozřejmě, že tato prvotní investice není malá. Důležité však je uvědomit si její návratnost. Například u sušiček vzduchu neexistuje univerzální řešení. Vždy záleží na vaší aplikaci. Někdo suší nedostatečně, jiný zase přespříliš, což také stojí peníze. Zvažte počáteční sušení kondenzační sušičkou a poté sušte pouze do té míry, abyste splnili zadané požadavky dané aplikace. Výběr filtrů má podobné zásady. Opět záleží na aplikaci a opět je třeba filtrovat do té míry, do níž se potřebujete dostat. Každý filtr způsobuje pokles tlaku, což stojí peníze. Nefiltrujte víc, než je nutné. A zbavení se kondenzátu? Porozhlédněte se raději po automatických systémech, nespoléhejte na manuální ovládání, protože člověk zkrátka může zapomenout vypouštět. Anebo naopak nechá odvaděč přespříliš dlouho otevřený. Dlouhým otevřením přicházíte o velké množství draze vyrobeného stlačeného vzduchu.

Zaměřte se na úniky

Úniky stlačeného vzduchu vytvářejí ty nejzbytečnější náklady na energie. Stačí pouze několik procent unikajícího vzduchu ze systému a výsledné ztráty za rok mohou u průmyslových podniků přerůst až do stovek tisíc. Ale jak zjistit, odkud vzduch uniká? A jestli vůbec. Zkuste tento test. Pokud nikdo neodebírá stlačený vzduch a tlak ve vzdušníku stejně pomalu klesá, až se nakonec kompresor sepne, je jasné, že máte co dočinění s úniky. V tom případě doporučujeme alespoň poslechem projít všechny spoje v systému, rychlospojky, spoje na potrubí či spojení hadic. Může pomoci také nanesení mýdlové vody do těchto míst. Vznikají tam bublinky? Vzduch uniká! Menší úniky na velkém systému rozvodů vzduchu vám dokáže provést specializovaná firma s měřáky. U úniků platí jedno – nikdy nešetřete na spojovacím materiálu.

Další tipy na snížení nákladů:

  • monitorujete využívání stlačeného vzduchu, zadejte kontrolní audit odborníkům
  • pečlivě vybírejte správný kompresor pro svůj provoz
  • snažte se obnovit maximum tepla z kompresorů, například pro vytápění provozu
  • ovládejte kompresory inteligentními řídícími jednotkami
  • nezapomínejte na pravidelnou údržbu celého systému