Vhodný návrh rozvodů – 1. část

Návrh vzduchových rozvodů

Na začátku bychom si měli rozmyslet plánování, údržbu a provoz budoucích rozvodů. Co se pod tím konkrétně skrývá? V kvalitním návrhu rozvodů se zabýváme kvalitním odvětráním místností, potřebným objemem vzduchu, který větráme, možností pravidelných kontrol a také minimální délkou rozvodů. Tyto faktory přispívají ke správné funkčnosti celého systému.

Další nezbytnosti

Nepostradatelnou součástí je také těsnost rozvodů. Pokud rozvody čerstvého vzduchu procházejí nevytápěným prostorem, je vhodné je izolovat (totéž se doporučuje, když jsou určené k přenosu chladného vzduchu v létě ze zemního výměníku tepla). Nejvhodnější jsou flexibilní rozvody s hladkým vnitřkem či pevné rozvody. Proč se nedoporučují ohebné hadice s harmonikovou vnitřní částí? Protože je velmi obtížné jejich čistění, a proto by se měly používat opravdu jen ve výjimečných situacích.

Kruhové rozvody jsou z hlediska údržby nejvhodnější (můžeme je čistit rotačním kartáčem). Nezbytnou součástí pro to, aby se v rozvodech udržela čistota, a ne špína, je účinná filtrace. Když stavíme, musíme dbát na to, aby nečistoty z okolí nevnikly do systému. Po dobu stavebních prací je proto potřeba celý systém odstavit a vyústky opatřit ochranou proti prachu.

Kam umístit rozvody?

Další otázka, kterou si řada lidí láme hlavu, je: Je vhodnější dát rozvody do podlahy, stěn či do stropu? Co se týká provětrání prostorů, pak jsou při kvalitním návrhu všechny varianty stejně dobré a kvalitní. Stěnové a podstropní vedení je o to vhodnější, že máme kratší rozvody. Jinak jsou pro každý typ instalace nutné větrací mřížky, vyústky, dýzy a jiné distribuční prvky.

Jaká je jejich údržba?

Už při tvorbě projektu se musí myslet na to, aby byl systém snadno přístupný, a tím pádem se velmi usnadní jeho údržba. Jedná se zejména o umístění systému, čistících a revizních míst. Pokud se k systému můžeme snadno a pohodlně dostat, je to nezbytné jak pro údržbu systému, tak pro jeho čištění, výměnu filtrů.

Jak často měnit filtr?

Jak často by mělo dojít k výměně filtrů? Měla by proběhnout alespoň jedenkrát za rok. Záleží ale na tom, v jaké lokalitě bydlíme – pokud bydlíme v centru velkoměsta, pak je logické, že prašnost takového místa bude daleko větší (a tak se výměna filtru musí provádět častěji, někdy až jednou za čtvrt roku), než pokud někdo bydlí v malé vísce, kde je slabá doprava a prašnost, jakož i celkové znečištění. Když vybíráme stupeň filtru, měl by být na stupnici F7 či dokonce vyšší, jedině tak dokáže udržet zařízení neustále čisté. V dnešní době se taky objevuje možnost vyjmutí samotného rekuperačního výměníku, který se dá taky vyčistit.

Autor úvodího obrázku: Lindab Group

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.