Vhodný návrh rozvodů – 3. část

Důležité je, jaká je jeho minimální délka, která je potřebná pro protimrazovou ochranu. To, že větraný vzduch projde přímo potrubím, s sebou nese rizika, stejně jako výhody. Například nemusíme pořizovat oběhové čerpadlo, a tak oproti solankovému ZVT dojde k úspoře energie. Ale co nám jde nejvíce, je kvalita vzduchu, a v tomto případě je ZVT rizikovější než je solankový ZVT. Proto musíme dbát na hygienu a nezávadnost potrubí.
Pokračovat ve čtení „Vhodný návrh rozvodů – 3. část“

Vhodný návrh rozvodů – 2. část

Nezbytnou součástí systému rozvodů vzduchu jsou tlumiče hluku. Bývají umístěny centrálně či podle potřeby před jednotlivé větve tak, aby dokázaly zabránit přenosu hluku z místnosti a také telefonickému šíření hluku, který se přenáší mezi místnostmi. Měly by být dodrženy hodnoty akustického tlaku – v místnostech, které obýváme, by to mělo být pod 25 decibelů a v technické místnosti pod 35 decibelů.
Pokračovat ve čtení „Vhodný návrh rozvodů – 2. část“

Vhodný návrh rozvodů – 1. část

Na začátku bychom si měli rozmyslet plánování, údržbu a provoz budoucích rozvodů. Co se pod tím konkrétně skrývá? V kvalitním návrhu rozvodů se zabýváme kvalitním odvětráním místností, potřebným objemem vzduchu, který větráme, možností pravidelných kontrol a také minimální délkou rozvodů. Tyto faktory přispívají ke správné funkčnosti celého systému.
Pokračovat ve čtení „Vhodný návrh rozvodů – 1. část“