Vhodný návrh rozvodů – 3. část

Návrh rozvodů vzduchu

Důležité je, jaká je jeho minimální délka, která je potřebná pro protimrazovou ochranu. To, že větraný vzduch projde přímo potrubím, s sebou nese rizika, stejně jako výhody. Například nemusíme pořizovat oběhové čerpadlo, a tak oproti solankovému ZVT dojde k úspoře energie. Ale co nám jde nejvíce, je kvalita vzduchu, a v tomto případě je ZVT rizikovější než je solankový ZVT. Proto musíme dbát na hygienu a nezávadnost potrubí.

Netěsnosti a jejich rizika

Jeden ze základních požadavků je, aby byly spoje těsné jak proti průniku plynů z půdy, tak proti vlhkosti, a to po celou dobu své životnosti. Pokud dojde k netěsnosti, tak do potrubí může pronikat například radon, a tak se může dostat do celého prostoru domu. V tom případě by bylo celé nasávání vzduchu kontraproduktivní. Je tedy vhodné užívat materiály, které se pro tento účel určují – potrubí PP (vyráběna je i vnitřní antibakteriální vrstva) či kanalizační potrubí KG PP s hrdlovými spoji.

Pokud užijeme obyčejné PVC, tak nám nikdo nezaručí, že v případě sednutí podloží bude dostatečně těsné.  V nasávací šachtě musí být filtrování – tedy jak filtr hrubý (plastová síťka), tak jemný filtr – tedy ve třídě F7 či G4 (musí se měnit aspoň dvakrát za rok).

Vznik kondenzátu

Když se potrubí zapráší a v létě zde vznikne kondenzát, pak je to ideální prostředí pro to, aby zde vznikly bakterie. Potrubí se má pokládat v minimálním spádu jedno až dvou procent a v jeho nejnižším místě nainstalovat odvod kondenzátu, ideálně ústícího do kanalizace. Další, na co nesmíme zapomenout, je, že potrubí musí být lehce čistitelné, a tak mají být jeho zlomy maximálně do 45 stupňů. Čistí se jednou ročně. Celý systém se skládá z nasávací šachty, tvarovek s klapkami a servopohonu a potrubí.

Co je doporučené pro pokládku ZVT:

– hloubka je podle toho, jaký je typ zeminy od 1,5-2 metrů

– obsype se zeminou, kde není písek a další izolanty – nejlepší je vlhká, jílovitá zemina

– vzdálenost sousedních potrubí vzduchového ZVT je 700 milimetrů, u solankového je to 500 milimetrů

Autor úvodního obrázku: Spring Dew

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.