Zatravňovací dlaždice – zpevněná plocha na vaší zahradě

Zatravňovací dlaždice

Když chodíme městem, ale dnes již i vesnicemi, najednou zjišťujeme, kolik je všude asfaltových, betonových a jinak zpevněných ploch, kde chybí především zeleň. Ale to není jen vizuální efekt, to má dalekosáhlé následky, aniž bychom si je uvědomovali. Zpevněné plochy totiž například přijímají a vydávají jinak sluneční teplo, jinak reagují na vodu apod., a to vše se odráží ve změně alespoň místního klimatu. U některých ploch nenajdeme jiné řešení, než zpevnění v celé ploše kvůli velkému zatížení, i když by to bylo snad možné, ale na ostatních plochách je někdy možné řešení jiné. A to jsou zatravňovací dlaždice. Ty jsou založeny na tom, že vnější váha se přenáší na stěny dlaždic a v otvorech pak může růst bezproblémově tráva nebo jiná zeleň. Jde o to, že se hlavně nepoškozuje kořenová část zeleně, která pak může stále dorůstat, i když je na vrchu neustále či občasně poškozovaná. Zatravňovací dlažba, protože propouští vodu do podloží, podporuje koloběh dešťové vody v přírodě.

Zatravňovací dlaždice mají skvělé technické vlastnosti a jsou šetrné k životnímu prostředí. Při pevnostních vlastnostech tradičních povrchů, jako je beton nebo živičná směs, umožňuje zachovávat přirozený ráz zatravněné plochy, využití je zejména na nadměrně zatěžované travnaté plochy, např. přírodní parkoviště, odstavné plochy, různé vedlejší komunikace apod.

Materiály zatravňovacích dlaždic

Materiál na zatravňovací dlaždice může být různý, beton a jeho možné odvozeniny, třeba živičné směsi, ale i plast nebo různé plastového recykláty. Každý z materiálů má trochu jiné vlastnosti, ale spojuje je široké uplatnění i místech, kde by jiný materiál zklamal, například šikmé příjezdové cesty do garáží, kolejiště, jízdárny, chodníky apod.

Předností zatravňovací neboli vegetační dlažby je její jednoduchá pokládka a pak výsledný přírodní vzhled, některé typy dlaždic splňují i drenážní funkci, protože jejich tvary spodní plochy pomáhají rychlejšímu odvodnění pozemků, které navíc chrání před erozí. Mezery mezi dlažebními kameny a samotné otvory v dlažbě se vysypávají štěrkem, ale hlavně se nechávají zarůst trávou. Zatravňovací dlažbou zpevníte jakýkoliv terén, tedy i nerovný a přitom zachovává jeho přirozený ráz.

Autor úvodního obrázku – zatravňovací dlaždice: Amy Loves Yah

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.