Jaké jsou principy pasivního domu? – 1. část

Moderní pasivní dům

V prvotní fázi je nezbytná optimalizace základních prvků, tedy výplně otvorů, návrhu řízeného větrání, tvaru budovy, orientace s ohledem na světové strany, obvodové stěny. Když dojde ke správnému návrhu těchto prvků, pak lze dosáhnout pasivního standardu bydlení.

Jak tedy zkoordinovat návrh pasivního objektu?

Jednak jsou to prvky, které ovlivňují energetickou náročnost domu a mohou mít vliv i na jeho cenu. Co se tvaru budov týče, měl by být kompaktní. Ideálním tvarem je koule, ale pro praktické využití je to krychle či kvádr. Je to proto, abychom dosáhli co nejnižšího poměru ochlazovaných konstrukcí k objemu budovy A/V.
Dále je vhodná řadová či bloková výstavba a omezení volně stojících budov.
Když orientujeme budovu jižním směrem a objekt není stíněn okolní zástavbou, pak dosáhneme vyšších pasivních zisků. Je vhodné omezit složité tvary v konstrukci budovy, protože tyto detaily mohou být komplikované a mohou díky nim vzniknout tepelné mosty.

Teplovzdušná vytápěcí soustava

Když tyto zásady splníme a zároveň použijeme kvalitní tepelné izolace, a co nejlépe utěsníme dům, pak snížíme jeho tepelné ztráty. A tak můžeme nahradit klasické vytápění soustavou teplovzdušného vytápění. Domy si vystačí se zmiňovanými pasivními zisky tepla a řízeným větráním s účinnou rekuperací (v zimních měsících můžeme vzduch dohřívat).

Všechny faktory tak zajistí příjemnou teplotu interiéru a také vysoký komfort bydlení.

Výpočet energetické bilance

Nezapomeňte povést výpočet energetické bilance, který spolu s dalšími dokumentacemi a měřením je potřebný pro certifikaci. Díky tomu
můžeme optimalizovat dané řešení a použitou technologii a další prvky.

Součinitel prostupu tepla

Obvodové konstrukce, které jsou neprůhledné, by měly být izolované natolik, aby splňovaly to, že součinitel prostupu tepla U je menší než 0,15 W/(m²K). Aby byla zachována jistá rezerva, doporučuje se ještě nižší hodnota, a to U=0,10-0,12 W/(m²a), což je v praxi zajištěno izolací o šířce 25-40 cm podle toho, jakou jsme volili konstrukci. Těch je několik typů. Masivní konstrukce jsou zděné a betonové. Dřevostavby se dělí na prefabrikované a montované. Masivní konstrukce více akumulují teplo, zato dřevostavby mají menší tloušťku stěn a jsou méně pracné, a tudíž je jejich výstavba rychlejší. Jako tepelná izolace může být použitá minerální vlna, polystyren, izolace na bázi PUR pěny, ale také izolace přírodního typu, jako jsou dřevovláknité desky, lněné a konopné izolace, sláma, ovčí vlna a celulóza. Můžete si zajistit i vakuovou izolaci s nižšími hodnotami tepelné vodivosti, která je však velmi drahá.

Autor úvodního obrázku: Wickerfurniture

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.