Jaké jsou principy pasivního domu? – 2. část

Prosvětlený pasivní dům

Prosvětlený pasivní dům

Okna a dveře

Velmi podstatné jsou pro pasivní domy okna a dveře, tedy výplně otvorů, jakož i jejich rozmístění, velikost a vlastnosti, ale i napojení na neprůhlednou konstrukci.

Jde o ovlivnění jeho energetických, funkčních i estetických vlastností, aby mohlo být dosaženo hodnoty součinitele prostupu tepla osazeného okna UW, eff <0,85 W/(m²k). K tomu musí být splněno následující: - musí být použita kvalitní izolační trojskla vyplněná inertním plynem - co nejvíce omezit tepelné mosty tam, kde dáváme sklo do okenního rámu a následně okno do stěny – a to tak, že se okno vsadí do vrstvy izolace - součet slunečních zisků za jeden rok nemá být vyšší než tepelné ztráty způsobené zasklením

Jižní orientace

Okna nejsou v pasivních domech jenom izolací, ale také slunečním kolektorem. Solární energie přispívá k porytí potřeby tepla na vytápění. Proto je ideální jižní orientace oken. Kvalita zasklení je podstatnější než to, jak velké je množství prosklené plochy. Díky jižní orientaci oken vzroste úspora energie až do 40 procent prosklené plochy. Zvětšení oken musí být opět propočítáno, jinak by mohlo dojít k přehřívání vnitřních částí domu. Potom je vhodné prosklené části domu zastínit stínícími prvky či venkovními žaluziemi.

Vysoká neprůvzdušnost domu

Vysokou neprůvzdušnost nedosáhneme malými otvory či netěsnostmi v konstrukcích, naopak by bylo reálné nebezpečí, že se vnitřní vlhkost bude srážet na konstrukci a ovlivní její životnost. Už při projektu je nutno navrhnout vzduchotěsnou obálku, která nebude přerušená. Až dojde k samotné realizaci projektu, je vhodné si zajistit kvalitní stavební dokumentaci a stavební dozor.
V masivních stavbách je vzduchotěsnost zajištěna omítkou bez prasklin a pořádným utěsněním oken. Pokud vyplníme spáry jenom PUR pěnou, není to dostatečné řešení. Proto utěsníme místa styků oken a jiných konstrukcí speciální fólií a páskou.
Dřevostavby pro tuto funkci používají vzduchotěsnící vrstvy konstrukční desky (OSB desky z lisovaných štěpek). Desky se používají i jako parobrzda. Styčné plochy jsou opět přelepeny páskami.

Test neprůvzdušnosti

Test neprůvzdušnosti nám ukáže, zda je stavba řádně utěsněná. Jde o to, že ventilátor, který je umístěný ve dveřním či okenním otvoru, vytvoří přetlak či podtlak a přitom se učiní řada měření. Výsledek zkoumá kvantitu výměnného vzduchu po dobu jedné hodiny. Hodnota by pak neměla přesáhnout 0,6/h. Jinými slovy, při tlaku 50 Pa by se nemělo vyměnit víc než 60 procent objemu vzduchu v domě.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.