Jak odstranit kondenzát ze stlačeného vzduchu? Poznejte cyklónové odlučovače

Potíže s kondenzátem trápí skoro každou kompresorovou soustavu, kde nebyla dobře vyřešena úprava vzduchu. Naštěstí je na trhu spousta možností, jak celou situaci napravit. Kromě oblíbených sušiček a filtrací vzduchu je vhodné za kompresor přiřadit i odlučovač kondenzátu. Jak toto zařízení funguje a proč je dobré mít ho na paměti, pokud vám na kvalitě stlačeného vzduchu záleží?

Kvalita stlačeného vzduchu je obrovské téma. Neexistují totiž běžné podmínky, za kterých by se dal samotným vzduchovým kompresorem a vyrobit nezávadný stlačený vzduch. Všude kolem nás totiž poletují mikroskopické nečistoty, které nezachytí naprosto dokonale ani ten nejlepší sací filtr. Putují tedy ústrojím kompresoru společně s párami – tedy vlhkostí, která je z atmosférického vzduchu také nasávána a je taktéž všude okolo. A pokud jde o olejový kompresor, je tady ještě jeden škůdce kvality, se kterým by bylo dobré se vypořádat – olejové výpary. Výše zmíněné po zkondenzování páry ve vodu a celkovém promíchání se vytváří jakousi emulzi. Ta se usazuje a postupně zanáší veškeré části kompresorové soustavy. Hlavně ty na výstupu – pneumatické nářadí či válce a jiné komponenty typické třeba pro automatizované linky v průmyslu. Zkracuje se životnost, efektivita, výkon a naopak se zvyšují náklady. Nehledě na to, velká část provozů nezávadný stlačený vzduch vyloženě potřebuje – potravinářský průmysl, chemický průmysl nebo farmakologie.

Aby se stlačený vzduch stal nezávadným, je potřeba zaměřit se právě na úpravu vzduchukondenzační sušičky, adsorpční sušičky, sloupce s aktivním uhlím, filtrace a již zmíněné odlučovače kondenzátu. Protože jak jinak by se měl zpracovaný kondenzát ze soustavy efektivně odvést? Sušičky vzduchu svými mechanismy páru a olejové výpary na kapalné skupenství sice převedou, ale práce ještě není u konce. Nebo jsou zapojeny až následně a vynecháním odlučovače by byly zbytečně namáhány.

Odlučovač kondenzátu neboli cyklónový odlučovač je poměrně jednoduché zařízení. Pracuje totiž s gravitací a vířením. Odstředivá síla je vytvářena kruhovým proudem vzduchu, který vrhá kondenzát směrem ke stěně cyklónu. Kondenzát zachycený na stěnách odtéká pomocí odvaděče ze spodního prostoru. Upozorňujeme, že ale není možné ho vypustit rovnou někam do odpadu. Kondenzát získaný ze stlačeného vzduchu musí být před vypuštěním do odpadních vod upraven tak, aby nepoškozoval životní prostředí. Nejčastěji se provádí likvidace specializovanou firmou nebo použitím separátoru, který z kondenzátu pomocí filtrace a gravitačního principu odstraní olej a pevné nečistoty. Většina kondenzátu se po průchodu separátorem může vypustit do odpadu a jen malá část se předá k odborné likvidaci. Tímto způsobem se lze levně a efektivně zbavit největší části kondenzátu ve vzduchu. Instalace je snadná, připojení je nejčastěji závitové. Následné náklady jsou pouze na výměnu filtračních tělísek.

Obsah podléhá autorským právům.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.