Nejčastejší chyby při výběru kompresoru

Každý zájemce o vzduchový kompresor musí zvážit mnoho aspektů, které výběr doprovází. Udělat chybu může znamenat ohrozit do budoucna životnost nejen kompresoru, ale i zařízení na něj připojených. V dnešním článku si představíme nejčastější chyby při výběru kompresoru. Znalosti tak budete moci aplikovat do praxe a vyvarujete se zbytečným potížím se strojem do budoucna.

Na trhu se nachází hlavně dvě varianty kompresorů, a to pístové nebo šroubové stroje. Dnes se zaměříme hlavně na ty, které pracují na principu pístu, protože jde o obecně nejprodávanější variantu, která je taktéž mnohem méně nákladná. Šroubové kompresory, ty jsou především určeny pro náročné aplikace, ale hlavně všude tam, kde je potřeba zastat nepřetržitý provoz. Ten naopak pístové kompresory už ze svého principu nesnáší, jak si povíme následně.

CHYBA 1. Pístový kompresor spíná moc často

Jedna z nejčastějších ale zároveň i nejfatálnějších chyb je výběr nedostatečného kompresoru pro danou aplikaci. Pístové kompresory na rozdíl od těch šroubových potřebují chladnout a nechávat agregát odpočívat. Zlaté pravidlo říká, že kompresor by měl spínat méně než 10x za hodinu. Alespoň 30% času by měl agregát chladnout.

Jak situaci vyřešit? počítáním!

Pro příklad – máme 2,2 kW kompresor se 100 l tlakovou nádobu a jeho výtlak je 250 l/min. Maximální tlak stroje je 10 bar. Výpočet: 10 x 100 = 1000 l stlačeného vzduchu. Při prvním zapnutí bude kompresor tlakovat vzdušník 4 minuty do vypnutí. 1000/250 = 4 minuty.

Máme tu sice 1000 l stlačeného vzduchu, ale potřebujeme i jeho sílu. Proto je tu spodní hranice tlaku, kdy kompresor sepne. Z výroby je většinou nastavena na 6,5 bar. To proto, že pneumatické nářadí a většina pracovišť používá tlak 6 bar. Tedy tlak nesmí pod tuto hranici klesnout.

Pak je tu následující výpočet: 10 bar – 6,5 bar = 3,5 bar – hystereze (hodnota o kterou musí tlak vzdušníku poklesnout aby stroj znovu zapnul a doplnil co bylo spotřebováno).

Pokud vezmeme všechny předchozí poznatky a výsledky, probíhá finální výpočet následovně: 3,5 bar x 100 l vzdušník = 350 l zásoby stlačeného vzduchu, kdy stroj zůstává v klidu.

Pokud v nádobě dojde k úbytku tohoto množství, stroj sepne a doplňuje ji znovu svým výtlakem do hodnoty 10 bar. Tedy 350 l úbytku doplňuje výtlakem 250 l/min = 1,4 minuty (1 minuta 24 vteřin). Toto platí pouze tehdy, kdy už nedochází k úbytku z nádoby.

Příklad z praxe

Zákazník má stroj, který neustále odebírá vzduch o hodnotě 100 l min a potřebuje tlak 6 bar. To znamená, že spínací tlak většiny kompresorů 6,5 bar je větší a vyhovuje.

Co to ale znamená dále – v případě, který jsme si uvedli výše (2,2 kW kompresor s výkonem 250 l/min a vzdušníkem 100 l), máme k okamžité spotřebě 350 l stlačeného vzduchu. Tu nám kompresorem poháněný stroj spotřebuje za 350 / 100 = 3,5 minuty.

Pak kompresor sepne a poháněný stroj dále běží, takže musíme odečíst z výtlaku kompresoru odběr stroje: 250 l/min – 100 l/min = 150 l/min – tímto přebytkem bude kompresor doplňovat, co stroj spotřeboval – 350 l/min / 150 l/min = 2,33 minuty (2 minuty 21 vteřin).

Pokud sečteme tyto časy běhu a klidu (3,5 minuty + 2,33 minuty = 5,83 minuty) zjistíme, že kompresor by spínal do hodiny přesně 10x a to není vhodné nebo je to přesně na hraně. Je tedy zapotřebí zvolit větší vzdušník.

 

Za jak dlouho kompresor nádobu naplní: množství zásoby vzduchu / výkon kompresoru = čas běhu stroje v min.

 

*poznatek – pokud je odběr 150 l/min, nestačí kompresor s totožným výtlakem!

CHYBA 2. Nedostatečný zdroj elektřiny

Skoro všechny dnešní výkonnější kompresory jsou připraveny pro zapojení do 400V sítě. Do klasické 230V zásuvky tak zůstávají pouze malé domácí a dílenské pístové kompresory, které jsou nenáročné na odběr, ale taktéž nedisponují nikterak oslnivým výkonem. Naopak kompresory, které lze považovat za výkonné stroje jsou doslova žrouti elektrické energie a nejvíce jí spotřebují při rozběhu. Jak to v realitě může potom dopadnout? Kompresor neustále vyhazuje jističe a majitel si myslí že je chyba ve stroji. Vždy kontrolujte, jakými jističi disponujete. Pro výkonné kompresory (např. 5,5 kW) by měl být standard 16D jistič.

CHYBA 3. I bezolejový kompresor vytváří kondenzát

Bezolejové kompresory patří mezi ty nejlevnější na trhu. Lákavá cena je velkým argumentem pro pořízení takového stroje, ale snaha vybrat takový kompresor je bohužel doprovázená i častým mylným přesvědčením, že se majitel vyhne řešení odvodu kondenzátu. Fakt je ten, že i bezolejový kompresor kondenzát vytváří, vlhkost okolního vzduchu je totiž stále stejná a princip stlačování též. Jediné, co opravdu takový kompresor nevytváří, jsou olejové výpary.

CHYBA 4. Je tento kompresor opravitelný?

Poslední odstavec našeho článku vlastně navazuje na předchozí, protože právě u bezolejových kompresorů se často stává, že jde o neopravitelné stroje, na které neexistují náhradní díly. Proto je u levných strojů dobré být opravdu na pozoru a informovat se. Zárukou kvality není ani dívat se na brand značky, hlavně pokud jde o známou značku nářadí. Tito výrobci mají kompresory jako okrajovou nabídku a jde pouze o přebrandované výrobky z Číny.

 

Obsah článku podléhá autorským právům.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.